Mes suteiksime geriausią Sprendimą Jums arba Jūsų Verslui

Mūsų teikiamos paslaugos

Įmonėms

Finansinės konsultacijos

  Išorinis finansų vadovas
 • Apskaitos duomenų pritaikymas efektyvesniam finansų valdymui ir kontrolei
 • Biudžeto sudarymas bei vykdymo kontrolė
 • Reguliarus finansinės būklės stebėjimas ir vertinimas
 • Atskirų projektų ir klientų pelningumo vertinimas
 • Darbuotojo efektyvumo bei sukuriamos naudos įmonei vertinimas
 • Finansų valdymo sprendimų įgyvendinimas siekiant optimizuoti įmonės veiklą bei finansinius rodiklius
 • Konkurentų bei sektoriaus finansinė analizė
 • Atstovavimas įmonę santykiuose su bankais pritraukiant finansavimą plėtros investicijoms bei likvidumo trūkumui užtikrinti.
  Verte pagrįstas įmonės valdymas
  Verslo planų rengimas
  Kapitalo pritraukimas
 • Banko finansavimas
 • Privatus kapitalas
 • ES parama

Įmonėms

Projektų vystymas

  Projektų rengimas
 • Investiciniai projektai
 • Galimybių studijos
 • Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektai
  Investicijų atsipirkimo vertinimas
 • Finansinis modeliavimas
 • Optimalios kapitalo struktūros parinkimas
  Rinkos ir sektoriaus analizė
  Kapitalo pritraukimas
 • ES parama
 • Banko finansavimas
 • Privatus kapitalas

Įmonėms

Teisinės paslaugos

  Įmonės teisininkas
 • Kasdienės teisininko paslaugos įmonėms pagal poreikį
 • Teisinių procedurų standartizavimas
 • Įmonių teisė
  Ginčų sureguliavimas
 • Reikalavimų rengimas
 • Ginčai asmens duomenų srityje
 • Vartotojų teisių pažeidimai
 • Ginčai su valstybės institucijomis
 • Ginčai dėl netesybų, nuostolių atlyginimo
 • Ginčai su vartojimo kreditų bendrovėmis
 • Antstolio veiksmų ginčijimas
  Pradelsti įsipareigojimai ir bankrotas
 • Skolų sugrąžinimo veikla
 • Fizinių asmenų bankoroto iškėlimas/ administravimas
 • Konsultavimas Juridinių asmenų bankroto klausimais
 • Skolų pirkimas
  Teisinių problemų sprendimai investicijų srityje
 • Skundai dėl paraiškų vertinimo
 • Skundai dėl sankcijų taikymo
 • Finansavimo sutarčių pakeitimų rengimas
 • Konsultacijos dėl tęstinumo reikalavimų vykdymo
 • Atstovavimas institucijose
  Sutarčių rengimas, teisinės rizikos vertinimas

Patirtis projektų vystymo srityse

Infrastruktūriniai
projektai

Žmogiškųjų išteklių valdymo
ir tobulinimo projektai

Elektroninių paslaugų
kūrimo projektai

Socialinių problemų tyrimo ir kiti
socialinės apsaugos projektai

Švietimo ir mokslo projektai

Nevyriausybinių organizacijų
veiklos plėtra ir vykdomi projektai

Tarptautinio bendradarbiavimo
projektai

Sporto ir kultūros
mainų projektai

Žemės, miškų ūkio projektai

Turizmo vystymo projektai

Mokslo ir technologinės plėtros
projektai

Verslo plėtros ir verslo aplinkos
gerinimo projektai

Kultūros infrastruktūros
aktualizavimo ir kultūros mainų
projektai

Viešojo ir privataus sektorių
partnerystės projektai

Mes jau dešimtmetį specializuojamės nišinėse teisės, finansų,
projektų valdymo bei vertinimo srityse

Apie mus

Mes jau dešimtmetį specializuojamės nišinėse teisės, finansų valdymo bei projektų finansavimo ir vertinimo srityse
Komanda yra sukaupusi unikalios patirties bei turi išskirtinių kompetencijų teikti nišines teisines, finansų valdymo ir projektų vystymo paslaugas. Atstovaudama klientų interesus, Vertas LT pritaiko kiekvieno profesionalo išskirtines savybes, žinias ir gebėjimus, taip užtikrindama geriausią rezultatą.
Įmonė turi išplėtotą kontaktų tinklą, todėl teikdama paslaugas bei vystydama projektinę veiklą, taip pat bendradarbiauja su kitais aukštos kvalifikacijos teisininkais, ekonomistais, inžinieriais, architektais bei kitų sričių profesionalais.
Siekdami optimizuoti Jūsų kaštus, įsipareigojame minimaliomis priemonėmis pasiekti ekonomiškai efektyviausius ir veiksmingiausius sprendimus Jums.
Panaudodami savo profesinius įgūdžius, Vertas LT ekspertai savo atliekamą profesinį darbą taip pat teikia ir „pro bono“ principu (nemokamai arba sumažintu tarifu), siekdami, kad Vertas LT paslaugos būtų prieinamos tuomet, kai jos yra reikalingos ir tiems asmenims, kurie jų negali sau leisti. Tokiu būdu siekiame prisidėti prie socialinės atsakomybės iniciatyvų.

Komanda

IRMANTAS GUZELIS

Irmantas specializuojasi finansų valdymo, projektų rengimo, investicijų vertinimo ir kapitalo pritraukimo srityse. Irmantas turi daugiau kaip 8 metų patirtį bankininkystės srityje vertinat verslo įmonių finansinę ir kredito riziką, įmonių investicinius projektus, verslo planus, konsultuojant klientus kreditavimosi klausimais tiek atliekant investicijas į ilgalaikį turtą, tiek finansuojant apyvartinį kapitalą. Irmanto sukaupta solidi patirtis dalyvaujant įvairiuose SEB banko kredito komitetuose priimant sprendimus dėl verslo įmonių kreditavimo, leidžia iš anksto įvertinti įmonių poreikius ir galimybes pritraukti finansavimą. Vėliau užimdamas vadovaujamas pareigas vienoje iš labiausiai Lietuvoje vertinamų konsultavimo įmonių, Irmantas sukaupė ekspertinę patirtį dirbdamas su dideliais VPSP projektais ir galimybių studijomis, konsultuodamas klientus ES paramos pritraukimo klausimais, rengiant investicinius projektus, kuriant finansinius modelius bei pritraukiant kapitalą investicinių projektų finansavimui. Irmantas yra įgijęs techninį bakalauro bei ekonomikos magistro išsilavinimą Vilniaus universitete. Toliau gilindamas finansų valdymo ir investicijų vertinimo žinias Irmantas siekia įgyti CIIA kvalifikaciją. Irmantas šiuo metu yra CIIA kandidatas. Nuo 2015 m. Irmantas yra Finansų analitikų asociacijos (FAA) narys. Irmantas taip pat dalyvauja nekomerciniuose– socialiniuose projektuose. Kalbos: lietuvių, anglų, rusų, vokiečių

Kontaktai

Turite klausimą?


Polocko g. 43C, 01205
Vilnius
+370 685 65533
info@vertaslt.lt

 • vertas-skype